Algemene voorwaarden stedentrip e-giftcard • time to momo

Algemene voorwaarden e-giftcard

 

 1. OVER DE E-GIFT CARD
  1.1 Deze e-gift card is afgegeven door time to momo online bv, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, statutair gevestigd te Schiekade 189, unit 1.01, Rotterdam.

  1.2 De e-gift card heeft de geldelijke waarde van € 100, € 250 of € 500 die vooraf in de webshop van timetomomo.com is betaald. De e-gift card is geen creditcard, charge card, cheque-garantiekaart of betaalpas, en over het saldo op de e-gift cards wordt geen rente vergoed.

  1.3 De e-gift card kan niet terugbetaald en niet geretourneerd worden, behalve voor zover de wettelijke rechten daarin voorzien. Bijvoorbeeld in geval van gebreken of in de beschreven omstandigheden in artikel 4. De e-gift card kan niet geannuleerd worden. Restitutie is in de omstandigheden in artikel 4 slechts mogelijk voor de koper van de e-gift card.

  1.4 De e-gift card heeft geen terugbetalingswaarde en kan niet voor contanten worden ingewisseld en evenmin kan een voorschot in contacten worden verstrekt voor enig deel van de waarde die op het moment van aankoop op de e-gift card geladen is.

  1.5 De e-gift card is niet voor een andere munteenheid of een ander soort gift card om te ruilen, noch kan het gecombineerde tegoed van twee of meer cards op een nieuwe e-gift card van time to momo overgezet worden.

  1.6 Is de geldelijke waarde verbruikt (de waarde die op het moment van aankoop op de e-gift card geladen is), dan kan er geen waarde meer op de card geladen worden.

 2. WAT KAN ER MET DE E-GIFT CARD GEKOCHT WORDEN?
  2.1 De gift card kan alleen worden gebruikt om via stedentrips.timetomomo.com een hotel of pakketreis te kopen (boeken).

  2.2 Bij aankopen met de e-gift card wordt het resterende bedrag niet teruggestort in contanten, maar komt de resterende waarde te vervallen. Het tegoed van de e-gift card moet in één keer gebruikt worden.

  2.3 Bij annulering van de hotelreservering, wordt het ingewisselde bedrag van de giftcard opnieuw vrijgegeven op een nieuwe giftcard onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde vervaldatum. Er wordt onder geen beding terugbetaald in ‘contanten’.

  2.4 De e-gift card is niet in te wisselen in combinatie met andere kortingsbonnen of acties

  2.5 De e-gift card is geen betaalmiddel voor de toeristenbelasting, deze dient bij aankomst in het hotel voldaan te worden.

 

 1. GELDIGHEIDSDUUR
  3.1 De e-gift card kan vanaf ten minste 1 mei 2023 en anders vanaf uitgiftedatum gedurende 2 jaar gebruikt worden voor het boeken van een hotel of pakketreis op stedentrips.timetomomo.com.

  3.2 Na de periode van 2 jaar volgend op datum van aankoop kan de e-gift card niet meer gebruikt worden (ook niet als de card nog de waarde bevat die er op het moment van aankoop opgeladen is).

 2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  4.1 De koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van de gekochte e-gift card. De koper is aansprakelijk voor alle transacties waarvoor de e-gift card wordt gebruikt (behalve voor zover sprake is van fraude of nalatigheid van de kant van time to momo online haar medewerkers). In geval van diefstal of verlies van de e-gift card, of als de gift card vermoedelijk gebruikt is voor een transactie waarvoor geen toestemming door de koper is gegeven, dient er contact opgenomen te worden met de klantenservice van time to momo via stedentrips@timetomomo.com.

  4.2 time to momo online bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, vernietiging of ongeoorloofd gebruik van e-gift cards, tenzij nalatigheid van de kant van time to momo daarvan de oorzaak is.

 

Terug naar giftcards >>