Actievoorwaarden enquête Dichtbij-app • time to momo

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de enquête over de Dichtbij-app van time to momo hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door mo’media bv, uitgever van de time to momo stedengidsen.

Voorwaarden:

1.) De actievoorwaarden zijn van toepassing op en bindend voor iedere deelnemer aan de actie.
2.) Medewerkers van mo’media bv zijn uitgesloten van deelname.
3.) Deelname aan de actie is gratis.
4.) Iedere persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar kan deelnemen aan de actie.
5.) Deelnemen aan de actie kan van vrijdag 1 maart t/m vrijdag 31 mei 2019
6.) Bij deelname aan de actie wordt de deelnemer om enkele persoonlijke gegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de actie. Deelnemers die de gevraagde gegevens niet volledig en naar waarheid verstrekken, zijn van de actie uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt mo’media bv zich het recht voor om de prijzen niet uit te keren.
7.) Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden.
8.) Met de winnaars wordt rechtstreeks contact opgenomen door mo’media. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
9.) Nadat er contact opgenomen is, verwachten wij een reactie voor uiterlijk 1 juli 2019. Daarna vervalt de prijs en kiezen we een nieuwe winnaar.
10.) De prijs bestaat uit twee treintickets naar een van de bestemmingen uit de gids time to momo Dichtbij (te weten Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Antwerpen of Brussel) en twee hotelovernachtingen. Eventuele overige kosten voor en tijdens het verblijf zijn voor rekening van de winnaar.
11.) De winnaar wordt gevraagd een tweede persoon als extra winnaar aan te wijzen.
12.) Voor de stedentrip gelden de volgende voorwaarden:

• De stedentrip dient in 2019 plaats te vinden
• De stedentrip heeft een vaste waarde. Alle kosten die hier extra bij komen, zijn voor eigen rekening, inclusief eventuele annulerings- of reisverzekeringen.
• De stedentrip is niet inwisselbaar voor geld, (deel)restitutie en doorverkoop is niet mogelijk.
• De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een geldig paspoort of ID-bewijs
• mo’media bv behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen op de actiepagina door te voeren.

13.) mo’media bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reis-/verblijfkosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met deelname aan deze actie.
14.) mo’media bv behoudt zich het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
15.) Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
16.) Alle rechten voorbehouden.