Hotel Bilderdijk

In dit hotel maak je kennis met dichter Willem Bilderdijk.