Actievoorwaarden insta-actie • time to momo

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de insta-actie, hierna te noemen ‘actie’, zoals vermeld in de time to momo-miniguide. De actie wordt georganiseerd door mo’media bv, uitgever van de time to momo-stedengidsen.

Voorwaarden:

1.) De actievoorwaarden zijn van toepassing op en bindend voor iedere deelnemer aan de actie.
2.) Deelname aan de actie is gratis.
3.) Iedere persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar kan deelnemen aan de actie.
4.) Deelnemen aan de actie kan t/m 2 maanden na afloop van de betreffende Stad van de Maand campagne.
5.) De winnaar wordt persoonlijk geïnformeerd via Instagram in de maand zoals vermeld in het gratis Stad van de Maand gidsje, waarna hij wordt verzocht om via e-mail contact op te nemen. De winnaar dient uiterlijk binnen één maand na bekendmaking per e-mail contact op te nemen om de prijs te verzilveren, anders kiest mo’media bv een nieuwe winnaar.
6.) Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
7.) De winnaar zal niet via de Instagram pagina van time to momo bekend worden gemaakt i.v.m. de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
8.) De prijs bestaat enkel uit een hotelovernachting in een time to momo-stad naar keuze t.w.v. € 200,- inclusief de time to momo-stedengids van die stad. Overige kosten die hier extra bij komen zoals vervoer, etc. zijn voor eigen rekening.
9.) Verzilvering van de prijs vindt plaats in overleg met mo’media. Overnachting(en) worden via time to momo geboekt.
10.) De prijs is niet inwisselbaar voor geld, (deel)restitutie en doorverkoop is niet mogelijk.
11.) Eventuele toeristenbelasting moet ter plekke worden voldaan.
12.) mo’media bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reis-/verblijfkosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met deelname aan deze actie.
13.) mo’media bv behoudt zich het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
14.) Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
15.) Alle rechten voorbehouden.

 

Alvast hotelinspiratie opdoen >>